http://ksiazkanaprezent.pl/
http://ksiazkanaprezent.pl/
http://www.antykwariusze.pl/
http://www.cinoa.org/

Newsletter

Polskie lampy i świeczniki - Jerzy Wiesław Hołubiec

Autor

HOŁUBIEC, JERZY W.

Tytuł

Polskie lampy i świeczniki

Wydawca

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Miejsce wydania

Wrocław

Data wydania

1990

Format

18x21 cm

Seria wydawn.

Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł

Nr katalog. 

978

Więcej szczegółów

Stan zawartości i zachowania

176, [3] s., [200] s. tabl.

Egzemplarz czysty w bardzo dobrym stanie.
Pełna ciemnobrązowa skóra. Oprawa oporkowana z grzbietem czteropolowym. Suche tłoczenia na polach grzbietu i krawędziach. Kolorowane tłoczenia na okładkach. Złocona tytulatura na skórzanym szyldziku. Wyklejki ręcznie marmoryzowane. Brzegi kart złocone.

Opis


Zarys historii polskiej lampy od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Rozdziały:

Wstęp
Początki
Niecenie i krzesanie ognia, pierwsze zapałki
Dawne „lampy" polskiej wsi
Świeczniki gotyckie
Świeczniki XVI, XVII i 1 poł. XVIII w.
Świeczniki 2 poł. XVIII i XIX w.
Uwagi ogólne
Świeczniki szklane
Świeczniki srebrne
Świeczniki fajansowe
Świeczniki porcelanowe
Świeczniki pozostałe
Polskie judaiki
Lampy olejne
Lampy naftowe
Oświetlenie uliczne
Lampy gazowe
Lampy XX w.
Okres do II wojny światowej
Lata powojenne
Bibliografia
Załącznik „Sposób czyszczenia lamp naftowych"
Spis ilustracji
Ilustracje

Antykwariat Polski - Introligatornia

Ul. Piękna 11b/1 Warszawa 00-549Telefon: 221006650Mobile: 607594784Faks: 221006478info@antykwariatpolski.pl