Cena oprawy i naprawy książek zależna jest od zakresu ustalonych prac.

Poniżej ilustrujemy przykładowe czynności, które determinują koszt wykonania opraw.

Koszty wykonania opraw pojedynczych egzemplarzy (woluminów), obejmują:

  • w przypadku opraw bibliofilskich, wykonanie oprawy oraz koszt materiałów na oprawę - obejmuje koszt rozbioru starej oprawy (rebinding) lecz nie obejmuje kosztów szycia kart ani prac konserwatorskich,
  • w przypadku opraw nakładowych, tj. bloków przygotowanych do oprawy, w nakładzie nie mniejszym niż 100 egz., wykonanie oprawy oraz koszt materiałów na oprawę - założono dostarczenie dobrze zeszytych bloków książkowych,
  • w przypadku zlecenia wykonania albumów, ksiąg pamiątkowych, kronik i pamiętników, ze względu na mnogość możliwych rozwiązań konstrukcyjnych i estetycznych nie sposób podać przybliżonej ceny bez ustalenia wszystkich elementów specyfikacji. Zakres prac przewidziany dla wykonania wyżej wymienionych obiektów to zazwyczaj falcowanie czystych kart, szycie bloku i wykonanie dedykowanej oprawy o dowolnych rozmiarach i stylizacji oraz dedykowanych tłoczeń wykonywanych wg dostarczonego wzoru lub  zaprojektowanych w naszym studio graficznym,
  • w przypadku zlecenia wykonania większej ilości opraw ceny naszych usług podlegają negocjacji.