Cena oprawy i naprawy książek zależna jest od zakresu ustalonych prac.

Poniżej ilustrujemy przykładowe czynności, które determinują koszt wykonania opraw.

Koszty wykonania opraw pojedynczych egzemplarzy (woluminów), obejmują:

  • w przypadku opraw bibliofilskich, wykonanie oprawy oraz koszt materiałów na oprawę - nie obejmują kosztów rozbioru starej oprawy (rebinding) oraz szycia kart,
  • w przypadku opraw nakładowych, tj. przygotowanych do oprawy, w nakładzie nie mniejszym niż 100 egz., wykonanie oprawy oraz koszt materiałów na oprawę - założono dostarczenie dobrze zeszytych bloków książkowych,
  • w przypadku zlecenia wykonania albumów, ksiąg pamiątkowych, kronik i pamiętników, ze względu na mnogość możliwych rozwiązań konstrukcyjnych i estetycznych nie sposób podać przybliżonej ceny. Zakres prac przewidziany dla wykonania wyżej wymienionych obiektów to zazwyczaj falcowanie czystych kart, szycie bloku i wykonanie dedykowanej oprawy o dowolnych rozmiarach i stylizacji oraz dedykowanych tłoczeń wykonywanych wg dostarczonego wzoru lub samodzielnie zaprojektowanych,
  • w przypadku zlecenia wykonania większej ilości opraw ceny naszych usług podlegają negocjacji.